آشنایی با قطعات الکترونیک

کتاب “Hacking Electronics” برخلاف بسیاری از کتاب‌های الکترونیک متمرکز بر تئوری هستند، مبتنی بر آموزش انواع قطعات الکترونیکی به صورت عملی است. این آموزش از ابتدایی‌ترین سطح شروع می‌شود، بنابراین تمامی افراد علاقه‌مند به الکترونیک حتی کسانی که در رشته برق تحصیل نمی‌کنند و حتی اطلاعاتی در این زمینه ندارند هم می‌توانند این کتاب را مطالعه نمایند.

کتاب Hacking Electronics در Google Book :

download

0
1,000 تومان