امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء

کتاب امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء انتشارات CRC Press که در سال ۲۰۱۶ توسط Fei Hu نوشته شده است. می‌توانید کتاب را در ادامه دانلود کنید.

کتاب Security and Privacy in Internet of Things  در Google book:

download

0
2,000 تومان