اصول و مفاهیم داده‌های حجیم

کتاب اصول و مفاهیم داده‌های حجیم انتشارات Pearson Education که در سال ۲۰۱۶ توسط Thomas Erl نوشته شده است. می‌توانید کتاب را در ادامه دانلود کنید.

کتاب Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques در Google book:

download

0
2,000 تومان