تشخیص گفتار به صورت خودکار

کتاب تشخیص گفتار به صورت خودکار: رویکرد یادگیری عمیق انتشارات Springer که در سال ۲۰۱۵ توسط Dong Yu نوشته شده است. می‌توانید کتاب را در ادامه دانلود کنید.

کتاب Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach در Google book:

download

0
2,000 تومان