میکروب‌شناسی – اصول و اکتشافات

کتاب Microbiology: Principles and Explorations ویرایش نهم، انتشارات Wiley و مربوط به سال ۲۰۱۵ می‌باشد.

کتاب میکروبیولوژی در Google book :

download

0
2,000 تومان