علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

کتاب Basic Science for Core Medical Training and the MRCP در سال 2015 توسط انتشارات oxford چاپ و با قلم Neil Herring به تحریر آمده است.

کتاب در Google Book :

download

0
2,000 تومان