شبکه چگونه کار می کند

کتاب How a Network Works نوشته که توسط  Camboard Technology نوشته شده است. در مورد ساختار یک شبکه و اجزای مورد نیاز شبکه صحبت ‌می‌کند. این کتاب را می‌توانید بصورت رایگان دانلود کنید.

 

1
رایگان!