شبکه چگونه کار می کند

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کتاب How a Network Works نوشته که توسط  Camboard Technology نوشته شده است. در مورد ساختار یک شبکه و اجزای مورد نیاز شبکه صحبت ‌می‌کند. این کتاب را می‌توانید بصورت رایگان دانلود کنید.

 

1
رایگان!

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

کتاب پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق انتشارات Demos Medical که در سال ۲۰۱۵ توسط Nathan D. Wong نوشته شده است. می‌توانید کتاب را در ادامه دانلود کنید.

کتاب ASPC Manual of Preventive Cardiology در Google book:

download

0
2,000 تومان

ژنتیک پزشکی تامسون

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

کتاب ژنتیک پزشکی تامسون انتشارات Elsevier که در سال ۲۰۱۶ توسط Robert L. Nussbaum نوشته شده است.

کتاب Thompson & Thompson Genetics in Medicine در Google book:

download

0
2,000 تومان

زیست شناسی مولکولی سلولی

کتاب زیست شناسی مولکولی سلولی انتشارات Garland Science که در سال ۲۰۱۴ توسط Bruce Alberts نوشته شده است.

کتاب Molecular Biology of the Cell در Google book:

download

0
2,000 تومان

ژنتیک انسانی: مفاهیم و برنامه های کاربردی

کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و برنامه های کاربردی انتشارات McGraw-Hill که در سال ۲۰۱۴ توسط Ricki Lewis نوشته شده است.

 

0
2,000 تومان

ایمنی‌شناسی جان وی

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

کتاب ایمنی‌شناسی جان وی ویرایش نهم که در سال 2016 توسط Kenneth Murphy نوشته شده است.

کتاب Janeway’s Immunobiology در Google Book :

download

0
2,000 تومان

آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه انتشارات Wiley-Blackwell که در سال ۲۰۱۵ توسط Ian Peate نوشته شده است. می‌توانید کتاب را در ادامه دانلود کنید.

کتاب Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance در Google book:

download

0
2,000 تومان

Matlab : مقدمه‌ای بر کاربردها

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

کتاب آموزش MATLAB به همراه مثالهای کاربردی، انتشارات وایلی، ۲۰۱۴ در این کتاب با مثال‌های متنوع و با رویکرد کابردی نرم افزار متلب آموزش داده شده است.

کتاب  MATLAB در Google Book :

download

0
2,000 تومان