علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

کتاب Basic Science for Core Medical Training and the MRCP در سال 2015 توسط انتشارات oxford چاپ و با قلم Neil Herring به تحریر آمده است.

کتاب در Google Book :

download

0
2,000 تومان

میکروب‌شناسی – اصول و اکتشافات

کتاب Microbiology: Principles and Explorations ویرایش نهم، انتشارات Wiley و مربوط به سال ۲۰۱۵ می‌باشد.

کتاب میکروبیولوژی در Google book :

download

0
2,000 تومان

پردازش ابری

کتاب پردازش ابری نوشته  Frederic Magoules و برای سال 2012 و انتشارات CRC press می‌باشد.

0
2,000 تومان